Yleisimmät kysymykset

Verkkoon kytketyt aurinkovoimalat?

 

Mitä tarkoittaa voimalatehon lyhenne kWp?

kWp, eli kilowattipiikki. Tarkoittaa aurinkopaneelien tuottamaa sähkötehoa määritetyissä standardiolosuhteissa. Tällä yksikkötiedolla voit verrata eri valmistajien/myyjien saman tehoisia paketteja. Voimalan tehosta ja etenkin tuotantoennusteista puhuttaessa, käytetään usein monille tutumpaa sähkönkulutusyksikköä kWh. kWh yksikkö on tuttu esimerkiksi sähkölaskuista.

Kuinka paljon voimala tuottaa sähköä?

Voimalan maksimiteho on n.90% piikkitehosta(kWp). Esimerkiksi 3,3kWp voimalan maksimiteho on n.3kWh. Vuoden tuotantoennusteena voidaan käyttää lukuja 1kWp ja 900kWh. Eli esimerkiksi 3,3kWp kokoisen aurinkovoimalan vuosituotantoennuste on n.3000kWh.

Miten aurinkovoimala toimii?

Aurinkopaneelit keräävät energiaa auringon säteilystä. Paneelit kytketään invertteriin, joka muuttaa paneeleilta tulevan sähkön verkkojännitteeksi. Invertteri kytketään talon sähkökeskukseen. Aurinkopaneelien tuottamasta sähköstä jää käyttöön oman kulutuksen mukaisesti, ja ylijäämä sähkö menee verkkoon, mistä sähköyhtiö maksaa pörssihinnan mukaisesti.

Onko asennuksen ilmansuunnalla merkitystä?

Lähtökohtaisesti paneelit suositellaan asennettavaksi etelän suuntaan, sillä etelästä paistaessa auringon säteilyvoimakkuus on korkeimmillaan. Paneelien asennus kannattaa myös muihin ilmansuuntiin. Esimerkiksi itä-länsi puolten asennus mahdollistaa tasaisen tuoton aamusta iltaan.

Miten talvi vaikuttaa aurinkovoimalan kannattavuuteen?

Talvi ei suoraan vaikuta voimalan kannattavuuteen, vaan voimalan mitoitukseen. Voimala mitoitetaan yleensä kiinteistön vuosikulutuksen perusteella. Kuitenkin kokonaisuus ratkaisee. Jos kiinteistössä on esimerkiksi paljon kylmälaitteita, tehokasta ilmanvaihtoa, sähköautoja, tai jotain muuta kohdetta mihin sähkön tuotantoa saadaan kohdennettua, voidaan voimalaa niin sanotusti ylimitoittaa vuosikulutukseen verrattuna. Talvella tuotannon ollessa joka tapauksessa vähäistä ei voimalan kokoa kannata kasvattaa esimerkiksi sähkölämmitystä ajatellen.

Mitä voimalatoimitukseen kuuluu?

Yksinkertaisesti sanottuna, kaikki. Meidän tapamme ei ole tehdä pitkiä tuoteluetteloja kaikista tarvikkeista ja komponenteista, mitkä ei kuitenkaan asiakkaalle kerro käytännössä mitään. Meidän mielestämme oleellisinta on tieto että voimalatoimitukseen kuuluu kaikki tarvittava. Hoidamme ilmoitukset sähköyhtiölle, käyttöönottotarkastukset, hyvän ja määräysten mukaisen asennuksen ja käytön opastuksen. Asiakkaan tehtävänä on ainoastaan sähkön ostosopimuksen teko sähköyhtiön kanssa.

 

Sähköautojen latausasemat

 

Mikä latauslaite sopii autooni?

Tämä riippuu täysin autosta. Nyrkkisääntönä 3-vaiheinen latausasema sopii kaikkiin autoihin, mutta osa autoista ei käytä kun 1-vaiheista. Varmista autosi latauslaitteen teho autosi tiedoista tai auton myyjältä, tai kysy meiltä.

Mikä latauslaite sopii talooni?

Suurin määräävä tekijä on haluttu latausteho verrattuna talon pääsulake kokoon. Useimmissa omakotitaloissa pääsulakekoko on 25A. Jos talossa on samaan aikaan liesi ja kiuas jo päällä, on tehokas latauslaite pääsulakkeille liikaa ja sulakkeet ei kestä. Usein joudutaankin rajoittamaan latausasemasta maksimi latausvirtaa, tai tekemään muita ohjauksia, jotta vältytään ongelmilta.

Mitä toimitukseen kuuluu?

Meiltä saat varmasti hyvää ja asiantuntevaa palvelua. Varmistamme latausaseman sopivuuden ja pääsulakkeiden kestävyyden kaikissa asennuksissa. Sovitusti voimme tehdä esimerkiksi vuorottelun saunan sähkökiukaalle ja latausasemalle niin, että silloin kun kiuas on päällä, latauslaite ei lataa, ja toisinpäin. Tällaisilla ratkaisuilla voimme maksimoida lataustehon ja turvallisen käytön. Toimitukseen kuuluu latausasema asennettuna, käyttöönottotarkastus ja käytön opastus.

 

Aurinkovoimalat kesäasunnolle

 

Mitä on hyvä tietää akuista ja kuinka nopeasti akut latautuu?

Ah, eli ampeeritunti, kertoo akun koon. Mitä enemmän akuissa on ampeeritunteja, sitä huolettomammin voi mökin sähkölaitteita käyttää. Akkujen käytössä on hyvä huomioida akkujen optimaalinen käyttöalue. Jos akkuja kuormittaa liikaa tai akku pääsee syväpurkautumaan, heikentää se akun elinikää. Akkujen latausnopeus riippuu aurinkopaneeleista ja niiden määrästä. Käyttämämme paneelit lataavat n. 3-8A/h per paneeli, riippuen mm. asennuspaikasta ja sään pilvisyydestä. Lataus kertaantuu paneelien määrän mukaan. Verkkokaupastamme löydät valmiit hyvät ratkaisut esimerkkien kanssa, millaiseen käyttöön kyseinen paketti soveltuu.

Miten aurinkovoimala toimii?

Aurinkopaneelit keräävät energiaa auringon säteilystä. Paneelit kytketään MPPT-lataussäätimeen ja lataussäädin kytketään akustoon. MPPT-lataussäädin optimoi ja maksimoi aurinkopaneeleilta tulevan lataustehon. Akustosta voidaan rakentaa mökin sähköistys joko suoraan akustolta, käyttäen akkujännitteellä toimivia sähkölaitteita. Tai kovempaa käyttöä varten verkkojännitelaitteille, voidaan osaksi järjestelmää asentaa invertteri, mikä muuttaa akkujännitteen 12V/24V verkkojännitteeksi 230V.

Sopiiko aurinkosähkö kesäasunnolleni?

Aurinkosähkö sopii kaikkiin kiinteistöihin ja erityisen hyvin kesäasunnolle. Paneelit voidaan asentaa helpoiten mökin katolle, mutta jos mökin ympärystössä on liikaa puita varjostamassa, ei ole ongelma asentaa paneeleja mihin tahansa. Nykyaikaisista ratkaisuistamme löytyy aurinkovoimala kaikkiin tarpeisiin.

Mitä kuluja voimalaan liittyy?

Ei mitään hankintakulujen lisäksi. Akkujen käyttöikä on useita vuosia ja muun järjestelmän +20vuotta.

Mitä voimalatoimitukseen kuuluu?

Toimitukseen kuuluu koko aurinkovoimalajärjestelmän asennus käyttövalmiiksi, käyttöönottotarkastus ja käytön opastus. Erillisestä sopimuksesta teemme myös kaikki sähkötyöt halutussa laajuudessa.

Takaisin ylös